Målinger – minimumskravet

Å måle de rette tingene på de riktige måtene er en forutsetning for å lykkes på web. Hvis du ikke vet hvor du er, kan du heller ikke styre hvor du vil gå.

Målinger, eller webstatistikk, er et omfattende fag i seg selv. Det er et imidlertid et område som ofte blir nedprioritert i bedriften, og det er synd! Å ha gode målinger, og å følge med på dem jevnlig, er nødvendig for å oppnå gode resultater på web. I tillegg er de beste verktøyene gratis, så det er liten grunn til ikke å måle.

Hva bør du måle?

Her er minimumslisten for de tallene du bør følge med på løpende:

  • Totale besøkstall for ditt nettsted (Tips: Mål på unike besøkende – det gir deg det mest nøkterne tallet.)
  • Totale sidevisninger for ditt nettsted, hvis du lever av å selge annonser.
  • Dine mest populære sider.
  • Hvor brukerne dine kommer fra, altså hvem som skaffer klikk til dine sider.
  • Avstøting – prosentandelen av brukere som umiddelbart forlater sidene dine.

I tillegg bør du kikke på disse tallene en gang i blant, men det er ikke nødvendig å følge med på dem løpende:

  • Hva slags skjermoppløsning dine brukere benytter
  • Hva slags nettlesere dine brukere benytter
  • Hvor mange av dine brukere som har muligheten til å se flash-filer
  • Hva slags maskiner dine brukere benytter

Det finnes i tillegg en rekke målinger du bør følge med på hvis du har spesielle behov, for eksempel i forhold til søkemotoroptimalisering.

Hva betyr besøkstallene?

Den viktigste variabelen for et hvert nettsted er som regel trafikk, altså hvor mange brukere som benytter nettstedet. Dette fordi denne variabelen utgjør X-faktoren i den generelle formelen for suksess på web. Det er imidlertid lett å måle feil når det gjelder besøkstall, slik at tallene blir misvisende.

Her er forklaringen på hva de enkelte målene betyr:

UV = Unique Visitors = Unike brukere = Antallet enkeltpersoner som har benyttet nettstedet i løpet av en gitt tidsperiode.

US = User Sessions = Brukersesjoner = Antallet besøk til siden. En bruker som er inne på et nettsted en gang og formiddagen og en gang om ettermiddagen samme dag, vil altså telle som to US, men bare som én UV.

PI = Page Impressions = Sidevisninger = Page views = Antallet sider som er vist for brukere. En bruker som går inn på nettstedet og klikker seg inn på fem forskjellige sider der vil altså telle som fem PI men bare én US.

Hits = Antall hentinger av filer fra server. Dette tallet gir vanligvis ingen mening. De fleste websider består av en rekke forskjellige filer – blant annet vil hvert enkelt bilde og grafisk element på en side telle som en separat fil. Et besøk på en side med 5 bilder, 2 logoer og 3 grafiske knapper vil altså telle som 10 hits og bare én sidevisning. Det sies da også litt spøkefullt at HITS står for «How Idiots Tally Success».

TNS Gallup offentliggjør forøvrig løpende trafikktall for noen av landets største nettsteder. Der kan du se begrepene over brukt i praksis, og vil også få et inntrykk av det typiske forholdet mellom dem.

Feilkildene for trafikktall

Dersom du benytter to forskjellige statistikk-programmer på samme nettsted i samme periode, så vil du sannsynligvis få to sett med tall. Dette skyldes at det finnes forskjellige måter å måle på.

Den viktigste forskjellen er mellom serverbasert statistikk og webside-basert statistikk. Webtrafikk kan nemlig måles på to måter: Aktivitet på webserveren gir server-side statistikk som for eksempel WebTrends, mens aktivitet på websidene gir webside-basert statistikk som for eksempel Google Analytics.

Én forskjell mellom de to – som gjør at valget i mange tilfeller er enkelt – er at serverstatistikk må legges inn fysisk på server av hostingleverandøren, eller av en tekniker, mens websidestatistikk enkelt kan legges inn i selve HTML-koden av nettredaktør selv.

Grunnen til at de to måler forskjellig er blant annet at en del kall avbrytes: Bruker klikker på noe og gir en telling i webside-basert statistikk, men ombestemmer seg på halvveien. Dermed blir den samme handlingen ikke telt i serverloggen.

Viktigere er imidlertid forskjeller i måter den enkelte installasjon er satt opp. Én svært viktig slik variabel er tidsramme: Tidsperioden som defineres før en bruker telles som ny US eller ny UV. Det er for eksempel vanlig å sette opp utløpstiden for en brukersesjon til 20 minutter eller 30 minutter. Settes denne til 20 minutter, betyr det at når en bruker har vært på nettstedet i under 20 minutter telles besøket kun som én US, men går det over 20 minutter telles det samme besøket som to US. Går det over 40 minutter telles det som 3 US og så videre.

Et besøk som varer for eksempel 25 minutter, vil altså kunne telles som én eller to US avhengig av hvordan den enkelte statistikken er satt opp.

I tillegg kommer spørsmålet om IP-adresser. Dersom man måler unike brukere (UV) utfra IP-adresse, vil flere brukere i samme hus kunne telle kun som én UV. Og brukere som surfer gjennom en generell internett-leverandør som Telenor vil også få tilfeldig tilskrevne IP-adresser for hver gang man er på nett, slik at samme bruker kan komme til å telles flere ganger.

Måler man i stedet unikhet utfra en informasjonskapsel («cookie») på maskinen, vil flere brukere på samme maskin telle kun som én unik bruker.

Stabil måling

Det finnes altså ingen ting som heter «absolutt sannhet» når det gjelder webstatistikk. Så lenge du holder deg til samme statistikkprogram og samme oppsett, og følger med på de samme tallene over tid, vil du imidlertid få en god indikasjon på utviklingen på ditt nettsted.

Følg med på de samme tallene over tid, så vil du uansett få et inntrykk av utviklingen.

Gratis statistikk

Ett program som regnes som ett av verdens beste statistikk-programmer, er Google Analytics. Dette er en webside-basert statistikk som kun krever at du legger inn sporingskode i malen på siden din. Legger du inn koden i et malelement som finnes på alle sider – for eksempel i en global meny – vil du få statistikk på alle dine sider.

Lyst til å lære mer om målinger for din side?

Se Webgruppens kurs i webanalyse.