Markedsføringsweb

Forretningsmodellen for en markedsføringsweb er enkel

Du bruker websiden som en markedsføringskanal der du promoterer dine varer og/eller tjenester.
Websiden får brukere til å kontakte selskapet. Selve inntjeningen kommer i annen rekke, når brukere som har meldt sin interesse via websiden endelig kjøper noe av bedriften.

En markedsføringsweb gir typisk ikke brukeren mulighet til å bestille produkter (da er det en nettbutikk). Det er likevel ting avsender ønsker at brukeren skal gjøre på en – det vanligste er at man bruker en slik web til å høste leads, altså få brukeren til å melde sin interesse for bedriftens varer eller tjenester.

Når du har en slik forretningsmodell, er det flere ting som er viktige

  • Du må gi brukeren all informasjon han trenger for å beslutte at han ønsker å bruke deg – dette betyr som regel også å oppgi priser.
  • Mange forskjellige sider må peke inn mot kontaktformularet.
  • Kontaktformularet må være enkelt.
  • Du bør gi brukeren mulighet til å kontakte deg på andre måter enn via formularet.
  • Du bør oppgi en viss responsfrist – jo raskere jo bedre.
  • Du må passe på at du løpende følger opp henvendelsene, slik at brukeren raskt blir fulgt opp.
  • Noen har også gode erfaringer med å tilby live chat fra markedsføringswebben, i hvert fall i vanlig åpningstid.

Dette gjør det enda enklere for bruker å ta kontakt:

Eksempel på hvordan webchat kan presenteres på en webside

Den største leverandøren av slike systemer i Norge er eDialog 24.

Verdien

Når man skal måle verdien av en markedsføringsweb definerer man som regel en konvertering som et innsendt kontaktskjema. Hvor stor verdien av et innsendt skjema er kommer jo an på hva du selger og hvor godt du følger opp. Se også seksjonen om verdivurdering.

Lyst til å lære mer web som markedsføringskanal?

Se Webgruppens kurs i salg og markedsføring på nett.