Affiliates

Forretningsmodellen affiliates har to forskjellige aspekter, avhengig av om du selv er annonsør eller affiliate.

Forskjellen er følgende:

  • Annonsør: Du ønsker å selge dine varer/tjenester gjennom et affiliate-nettverk.
  • Affiliate: Du driver et nettsted og ønsker å tjene penger på å anbefale andres varer eller tjenester gjennom din side.

Vi skal se nærmere på affiliate-modeller fra begge sider i det påfølgende.

Affiliate for annonsører

Affiliate-markedsføring som salgskanal er først og fremst aktuelt for deg som har en webside hvor du selger varer eller tjenester. Affiliate-markedsføring fungerer da slik at du får andre til å anbefale ditt produkt til sine brukere, og så betaler dem en viss prosent av salgsprisen på de salgene som kommer gjennom dem.

På web er dette spesielt effektivt, fordi en anbefaling ikke behøver å bestå av mer enn en lenke, og det er enkelt å spore hvilke kunder som kommer fra hvilke websider, slik at rette vedkommende kan få sin provisjon.

Figuren under viser hvordan affiliate-markedsføring fungerer:

Affiliate-markedsføring gir flere muligheter til å tjene penger på web:

  1. For den som selger varer og tjenester, er affiliate-markedsføring en god og kosteffektiv markedsføringskanal. Fordi du bare betaler provisjon på faktiske salg, er det også både risiko- og investeringsfritt.
  2. For den som har en webside med en viss trafikk, er affiliate-markedsføring en mulighet til å tjene penger på å anbefale andres varer og tjenester.

Affiliate-nettverk

Internasjonalt finnes det en rekke nettverk for affiliate-markedsføring, der de som har varer å selge og de som ønsker å tjene penger på websiden, uten at man behøver å ha egne produkter å selge.

Her er noen av de internasjonale nettverkene:

  • Commission Junction (verdens største affiliate-nettverk)
  • Linkshare (mindre enn Commission Junction, men enklere å komme inn)
  • MyReferer Network (tillater privare hjemmesider i nettverket)
  • IncentaClick
  • Forex Affiliate

… og mange andre

Her i Norge finnes nettverket Euroads der det er enkelt å melde seg på. Det er heller ingen grunn til ikke å benytte et internasjonalt nettverk selv om du driver en norsk webside, spesielt ikke hvis du ønsker å selge dine varer utenlands.

Hvordan bli affiliate

Hvordan affiliate-modellen fungerer for den som er affiliate kan du lese mer om i seksjonen om «Pengemaskiner», på siden som heter bli affiliate. Her vil du også få en temmelig detaljert forklaring på hvordan du går fram for å sette opp et affiliate-nettsted.

Lyst til å lære mer om affiliates eller andre former for viral markedsføring?

Se Webgruppens kurs i salg og markedsføring på nett.