Underholdsningsweb

Denne forretningsmodellen omfatter nettbaserte underholdningstjenester som brukeren selv betaler for å benytte.

Dette betyr at kategorien blant annet omfatter:

  • Online spill
  • Poker- og betting-tjenester
  • Betalte dating-tjenester
  • Online bingo
  • Virtual reality
  • Pornografiske tjenester

Man kan også argumentere for at dette i bunn og grunn er den samme forretningsmodellen som den som ellers knytter seg til salg av innhold. Forskjellen er imidlertid at den typen underholdningswebber som man her sikter til som oftest tilbyr en eller annen form for interaktivitet, mens rent innholdssalg som regel knytter seg til tekster, for eksempel salg av e-bøker, rapporter og lignende.

Krevende webutvikling

Denne typen tjenester er blant de som krever størst investeringer å sette opp på web. Fordi interaktivitet er en del av tilbudet, og fordi konkurransesituasjonen er slik at man må være bedre, raskere og mer brukervennlig enn ganske mange andre tjenester på markedet, kommer man som regel ikke utenom programmering av egen funksjonalitet.

Slik programmering kan naturligvis gjøres i eget firma – eller, hvis kompetansen i selskapet ikke omfatter denne typen utvikling, kan man outsource oppgaven, for eksempel gjennom en tjeneste som Elance.

Norge har også et miljø for spillprogrammering som hevder seg helt i toppen internasjonalt. Dette miljøet sentrerer seg rundt selskapet FunCom, som blant annet har utviklet suksess-spillene Anarchy Online og Age of Conan. Begge disse spillene er eksempler på kommersielle online underholdnings-tjenester basert på betalt deltagelse.

Inntjening etter bruk

Som for alle web-baserte forretningsmodeller gjelder det også her at inntjeningen er direkte proporsjonal med trafikken til sidene. I forhold til nettaviser/annonsesalg har man imidlertid, for underholdningstjenester, som regel en langt høyere inntjening per bruker. Dette betyr også at det totale antallet brukere som skal til for at inntjeningen skal «bli noe å leve av» er lavere.

Kravene til investeringer i teknisk utvikling er imidlertid altså som regel langt høyere.

Lyst til å lære mer om salg og strategi på nett?

Se Webgruppens utvalg av kurs for å finne det som passer deg best.