Tagged: konverteringsrate

Suksesskriterier

Hva er egentlig suksess på web? Hvordan tjener man penger? Hva skal til for å lykkes med en kommersiell satsning? Etter vår mening er suksessformelen for web ganske enkel. Det handler egentlig om to...