e-post markedsføring

Flere studier påpeker hvordan ROI (Return of Investment) er større for e-post markedsføring enn for noen annen markedsføringskanal. Med andre ord er e-post den mest lønnsomme markedsføringskanalen du kan benytte.

En amerikansk studie (MarketingSherpa) beregnet at gjennomsnittlig ROI for e-post markedsføring var 57 dollar per investerte dollar. Med andre ord: Hver krone som investeres i denne kanalen gir i snitt 57 kroner tilbake. En slik ROI er nesten uhørt.

Forklaringen er imidlertid ganske klar, nemlig at e-post markedsføring er veldig billig. Det krever ikke mer enn noen få hundrelapper i investering å sette opp et nyhetsbrev, og når man først har dette systemet på plass er det bare å begynne å samle inn adresser.

Formelen for å lykkes med å tjene penger gjennom e-postmarkedsføring er slik:

M * OR * CTR * CR = $

For å lykkes med e-postmarkedsføring må du altså ha følgende fire elementer på plass:

 1. Taktikker for å bygge listen:
  Adresselisten din er gull verd, så det er lønnsomt å investere i målrettede tiltak for å få listen til å vokse. Listen din avgjør hvor mange mottagere du kan sende til. (M for Mottagere i formelen.) Størrelsen på M er et avgjørende suksesskriterium.
 2. Vite hvordan du skal skrive gode overskrifter
  overskriften avgjør hvor mange prosent av de som mottar mailen din som åpner den. (Åpneraten kalles OR, eller open rate på engelsk, i formelen.)
 3. Vite hvordan du skal skrive handlingsutløsende e-posttekster
  teksten avgjør hvor mange prosent av de som åpner mailen som klikker på en link i mailen og går videre inn på websiden. (Klikkrate kalles click through rate, eller CTR i formelen.)
 4. Lage en landingsside som får brukeren til å kjøpe produktet ditt, eller gjøre noe annet som du tjener penger på.
  «Landingsside» er navnet på den siden brukeren kommer til når han klikker på linken i e-posten. Hvor god denne siden er, avgjør omformingsraten (CR for conversion rate i formelen), som altså er prosenten av de som kommer inn på landingssiden som faktisk kjøper et produkt.

Hvis du skaffer deg kompetanse på disse fire områdene, er det nesten umulig å ikke tjene penger på e-postmarkedsføring. Det er ekstremt lønnsom virksomhet.

E-post markedsføring inngår som regel alltid som del av driften av en webside. Det bør alltid være et mål å få inn e-post adresser til dine brukere via websiden, fordi dette er en flott kilde til mer trafikk (du kan sende ut nyhetsbrev når du kommer med nye artikler osv.)

E-post markedsføring kan også være en kilde til trafikk fra andre kanaler, spesielt hvis du kan få andre websider til å inkludere en link til din webside i de nyhetsbrevene de sender ut til sine brukere. (Som regel er dette markedsføring som koster penger, men det er jo alltid lov å spørre, spesielt hvis du har en side med mye nyttig informasjon).

Å drive med e-post markedsføring fra sin egen webside har flere aspekter:

 • Du må skaffe e-post adresser til dine brukere
 • Du må sende ut e-post som faktisk kommer fram
 • Du må skrive e-poster som faktisk blir åpnet og lest

Vi skal se litt nærmere på hver av disse aspektene:

Skaffe adresser

Det enkleste er å bruke websiden til å få inn abonnenter til et gratis nyhetsbrev eller lignende. Den vanligste måten å gjøre dette på, er ved å ha en boks omtrent som denne (eksempelet under er fra Radio Tromsø):

Mer effektivt er det imidlertid hvis man også kan gi med noe ekstra til brukeren, for eksempel slik som det gjøres her (eksempelet under er fra Nettredaktor.no):

Det er også andre måter du kan skaffe deg e-post adresser på, blant annet ved å kjøpe dem, for eksempel fra Brønnøysundregistrene.

Husk imidlertid at markedsføringsloven forbyr deg å sende e-post reklame til personlige webadresser uten tillatelse. Dette betyr at du kun kan sende til generelle adresser som for eksempel [email protected] (og ikke til for eksempel [email protected]).

Til brukere som har bedt om å motta nyhetsbrev er det naturligvis alltid lov å sende e-post.

Få e-posten fram

Det går selvfølgelig an å bruke Outlook eller et annet e-post program til å sende ut e-post reklame. Husk imidlertid at du da MÅ passe på at du setter adressene i BCC-feltet slik at ikke alle mottagerne kan se hverandres adresser.

Når din e-post liste overstiger et visst antall abonnenter, er det imidlertid mer effektivt å bruke et eget nyhetsbrev-program. Her er to gode slike programmer:

MailMojo Norskutviklet nyhetsbrev-program med hyggelig pris og god brukervennlighet. Pris fra kr 90 pr mnd.
Campaign Monitor Engelskspråklig, nettbasert løsning til veldig lav pris. Pris fra ca kr 75 pr mnd.

Skrive gode tekster

Det er først og fremst to suksesskritiske deler av en e-post tekst:

Overskriften
Eventuelle lenker i teksten
Overskriften bør alltid utformes slik at den frister mottageren til å åpne e-posten, og eventuelle lenker i e-posten bør lages slik at de frister brukeren til å klikke.

For å friste brukeren til å åpne e-posten, bør overskriften helst:

 • Ikke være generell (unngå «nyhetsbrev nr 1/07», «tips fra AS Bedriften» og lignende)
 • Være konkret og beskrivende (heller «30% rabatt på tepper» enn «gode tilbud»)
 • Ikke inneholde mer enn en sak (heller «nye sofaer i butikken» enn «nye sofaer, ny leverandør av puter, lamper i 10 farger og mer»
 • Ha et innhold som er interessant for leseren (heller «kortere ventetid på telefon» enn «vi har fått ny callsenter-leverandør»)
 • Tipset er alltid: Tenk på hva som er interessant for brukeren, heller enn hva som er interessant for deg selv.

Lenker i e-post får vanligvis flest klikk når de har følgende kjennetegn:

 • Er blå, uthevet og understreket
 • Er lange (7-12 ord er optimalt)
 • Har et fristende budskap (for eksempel «spar tusen kroner»)
 • Inneholder en oppfordring om å klikke (for eksempel «klikk her for å spare tusen kroner»)
 • Inneholder en formulering som skaper hastverk (for eksempel «klikk her for å spare tusen kroner alt i kveld!»
 • Hvis du er usikker på en e-post du skriver, så lag en faktisk e-post med den overskriften og den lenken du vurderer, og send den til deg selv. Se nøye på den i innboksen: Ville du åpnet en e-post med denne overskriften? Se på selve e-posten: Ville du klikket på en lenke som denne?

Her er noen ressurser hvis du vil jobbe mer med dette spennende emnet:

Gratis rapport om hvordan du tjener penger på e-postmarkedsføring skrevet av undertegnede. Denne kan lastes ned fra Mail Pilots sin webside.

Jeg holder selvfølgelig også kurs i web- og e-postmarkedsføring. Dette kan være nyttig, spesielt for deg som skal drive dette i litt større skala gjennom en etablert firma- eller organisasjonsweb, eller som del av din jobb som nettredaktør.

En liten advarsel til slutt: Husk at i Norge er det forbudt å sende e-postreklame til andre enn de som har meldt seg på listen din, eller som er eksisterende kunder, så det er viktig å holde tunga rett i munnen. (Se markedsføringslovens paragraf 2b for den konkrete lovteksten.)

Lyst til å lære mer om e-post markedsføring?

Se Webgruppens kurs i salg og markedsføring på nett.