Markedsføring med Web 2.0 i sosiale medier

Den nye bølgen av webtjenester kalles ofte Web 2.0-tjenester. De byr også på noen helt nye og interessante markedsføringsmuligheter. Web 2.0 er egentlig ikke et begrep som har en klart definert betydning. I stedet benyttes begrepet som en samlebetegnelse på et sett med web-baserte tjenester som har ett eller flere av følgende kjennetegn:

  • Brukergenerert innhold: Tjenesten er basert på at bruker lager hele eller deler av innholdet selv
  • Sosial web: Tjenesten er basert på at brukerne knyttes sammen for utveksling av informasjon via tjenesten
  • Mash-up: Tjenesten kombinerer elementer fra en rekke kilder i felles grensesnitt.
  • AJAX-teknologi: Tjenesten benytter teknologi som får websider til å oppføre seg som programmer.

Markedsføring i Web 2.0-kanaler kan være flere ting, for eksempel disse:

Sosiale annonser

Nettsamfunnene, som Facebook, Linkedin og andre, har gjerne annonsemuligheter som knytter seg til at brukere anbefaler dine tjenester til sine venner. Slike annonser har en tendens til å gi svært høye responsrater – forutsatt at man kan gjøre det på en troverdig måte.

Nøkkelen er ofte å knytte opp annonsen til funksjonalitet, for eksempel slik Lypsyl gjorde med sin «send et kyss»-kampanje i tilknytning til Valentines Day 2008. Les mer om denne kampanjen på OnMedia.

Du kan også lese mer om sosiale annonser på Facebook sin annonseinformasjon (tekst på engelsk).

Firmablogging

Stadig flere selskaper deltar i dialogen i den såkalte «blogosfæren» (den delen av internett som omhandler brukerkommentarer, blogging etc.) gjennom å ha egne firmablogger. Å opprette, vedlikeholde og spre slike blogginnlegg kan være en veldig god måte å profilere selskapets annonser.

Innhold til mash-ups

I og med at stadig flere webtjenester blir såkalte mash-ups (nettsteder som kombinerer innhold fra flere forskjellige kilder). Ett eksempel på en slik tjeneste er iGoogle:

Det å levere innhold til slike tjenester er i dag en fin måte å distribuere informasjon og profilerende budskap. Men det krever at man tenker nytt rundt hva som virkelig er innhold på web. Både «mikroblogging» (melding på maks 140 tegn) og «mikrodesign» (formgivning av et enkelt element som skal inngå i en mashup) er begreper som beskriver nye disipliner innen webkommunikasjons- og webmarkedsførings-fagene.

Lyst til å lære mer om markedsføring i sosiale medier?
Se Webgruppens kurs i salg og markedsføring i digitale kanaler.