Web 2.0 og sosiale medier

Web 2.0 er blitt et motebegrep på web. Begrepet viser egentlig til «den nye generasjonen» med websider, som har en del bestemte kjennetegn. Web 2.0 er den teknologiske utviklingen som har banet vei for sosiale medier. Her er de mest tydelige kjennetegnene på såkalte Web 2.0-tjenester:

 • Brukergenerert innhold: Tjenesten er basert på at brukerne selv lager innhold.
 • Sosial web: Tjenesten er basert på at brukerne knyttes sammen for utveksling av informasjon via tjenesten.
 • Mash-up: Tjenesten kombinerer elementer fra en rekke kilder i felles grensesnitt.
 • AJAX-teknologi: Tjenesten benytter teknologi som får websider til å oppføre seg som programmer.

Noen eksempler på Web 2.0-tjenester er:

 • Facebook (sosial web)
 • iGoogle (mash-up)
 • Wikipedia (brukergenerert innhold)
 • Google Maps (AJAX-teknologi)

Begrepet «Web 2.0» ble første gang brukt av Tim O’Reilly i 2004. O’Reilly, kjent av profesjonelle webkommunikatører som utgiver av lærebøker om webkommunikasjon, har også skrevet den lærerike artikkelen «What is Web 2.0?» som forklarer hans bruk av begrepet.

En ny virkelighet på web

Faktum er at de fenomenene som Web 2.0-begrepet oppsummerer har medført at vi nå har en helt ny virkelighet på web. For den som driver et kommersielt nettsted har denne nye virkeligheten flere konsekvenser, blant annet disse:

 • Det er viktig å være ærlig og redelig. I en verden av bloggere finnes det ingen hemmeligheter.
 • Generøsitet er viktig – informasjon og kompetanse kan og bør deles åpent og vederlagsfritt.
 • Opphavsrett redefineres. Systemer som Creative Commons gjør det mulig å dele, gjenbruke og remixe på lovlige måter. (Se også arbeidet som gjøres med Creative Commons i Norge.)
 • Det blir bruk for mikro-innhold. Smarte aktører posisjonerer seg som leverandører av dette.
 • Markedsføringsrammene blir annerledes (se også artikkelen om Web 2.0-markedsføring)

Hvis man ser bort fra all «hype» rundt begrepet Web 2.0, står man altså igjen med en del faktorer som påvirker rammebetingelsene for alle som jobber med webkommunikasjon og markedsføring på web.

Vi anbefaler deg å lese fagbloggen Sosialkontoret, dersom du er interessert i å lære mer om sosiale medier og Web 2.0.

Ønsker du å lære mer om web 2.0?

Se Webgruppens kurs i sosiale medier.