Annonsering på web

Annonsering på web kan være to forskjellige ting:

  1. Du ønsker å kjøpe annonser for webmarkedsføring.
  2. Du ønsker å selge annonser for å finansiere egen web.

Her finner du informasjon om begge deler.

Mange websider er finansiert av annonsering. Dette kan være nettaviser som lever av bannere, en blogg som finansieres av AdSense, eller en fagressurs som støttes av affiliate-finansiering.

Her finner du mer informasjon om disse aspektene av annonsering på web:

Er du derimot interessert i den motsatte siden av saken – å selv benytte bannerannonser eller andre nettannonser som del av din markedsføring, bør du heller besøke disse sidene: