Egne kanaler

Med egne kanaler menes de kontaktflater du selv disponerer, for eksempel telefonsvarer, brosjyremateriell, brevark, kundeaviser og lignende.
Det burde ikke være nødvendig å minne om det, men det viser seg altså at mange helt glemmer å inkludere webadressen og henvisninger til websidene i sine egne kanaler.

Her er en liten huskeliste:

  • Pass på at webadressen står trykket på bedriftens brevark og visittkort.
  • Når du trykker brosjyrer, henvis gjerne til websiden for mer informasjon og/eller for bestillingsskjema.
  • Legg inn en henvisning til websiden på bedriftens telefonsvarer, slik at de som kan finne svar selv slipper å vente i kø på telefonen.
  • Bruk henvisning til websiden aktivt i annen annonsering. Har du for eksempel en radiokampanje på gang? Pass på at det blir sagt «bestill nå med det samme på www.bedriften.no» eller noe tilsvarende i annonsen.
  • Bruk websiden aktivt i PR-arbeidet. Sender du ut pressemeldinger, så henvis gjerne til websiden for mer informasjon, for bildebank med bilder av produkter/personer og lignende.
  • Lager du kundeavis? Det er fortsatt bare unntaksvis at en nettbasert kundeavis fungerer like effektivt som en papirbasert en (derimot kan en kundeavis på e-post kan være både mer effektivt og langt rimeligere enn en som er på papir). Men den trykte kundeavisen både kan og bør henvise til websiden for mer informasjon, for utdypende diskusjoner eller lignende.
  • Bruk avsenderinformasjonen i e-poster fra bedriftens ansatte til å reklamere for websiden. Dette er spesielt effektivt hvis man har et nettsted med nytteinformasjon, slik at man for eksempel kan si «Lær blomsterspråket i vårt online blomsterleksokon» eller tilsvarende.
  • Henvis gjerne til websiden for mer informasjon fra firmablogger eller hvis du deltar i kommenteringer eller diskusjoner på forskjellige nettsamfunn.
  • Husk at bedriftens egne kanaler gir mange sjanser til å promotere websidene – og på webben har du ingen plassproblemer.

Det er derfor nesten alltid mulig å legge opp trafikkdrivende tiltak av typen «les mer om dette emnet på vår hjemmeside» eller «diskuter dette temaet på vårt online diskusjonsforum».

Bare ikke glem at du også må lage en webside som det er verd å oppsøke!

Lyst til å lære mer om digital stratigi?

Se Webgruppens kurs i informasjonsformidling og markedsføring på nett.