Tagged: reklame

TV-annonser

Mange ser på TV-annonsering som det kraftigste markedsføringsmediet – men til å skaffe trafikk til websiden er ikke TV-annonser nødvendigvis det mest effektive. Samtidig kommer det naturligvis helt an på hvordan det gjøres. Eksempler...

Egne kanaler

Med egne kanaler menes de kontaktflater du selv disponerer, for eksempel telefonsvarer, brosjyremateriell, brevark, kundeaviser og lignende. Det burde ikke være nødvendig å minne om det, men det viser seg altså at mange helt...

Magasinannonser

Annonser i ukeblader og magasiner kan også fungere til å skaffe flere brukere til ditt nettsted. Nøkkelen til å lykkes med en magasinkampanje er å velge blader eller magasiner som har den typen lesere...

Avisannonser

Selv om papiraviser ikke er en nettbasert kanal, betyr det ikke at den ikke kan brukes til å skaffe brukere til ditt nettsted. De trykte papiravisene har fremdeles et ganske sterkt grep på leserne...

Katalogannonsering

Skal du annonsere i nettkataloger bør du kjenne til markedsandelene, følge med på faktisk trafikk og være nøye med hvilke kanaler du velger. Katalogmarkedet er dessverre også preget av at det finnes en del...

Google Adwords

Google AdWords er norges fremste leverandør av PPC-annonser. Og kanskje den mest kosteffektive annonsekanalen som finnes på web. PPC står for Pay Per Click – betal per klikk. Som navnet tilsier, er dette annonsering...

Nettbutikk

Forretningsmodellen nettbutikk er en relativt enkel og direkte modell. Men konkurransesituasjonen på web gjør at det er bestemte ting å tenke på for å lykkes. Det er fristende å tro at det å drive butikk...