Tagged: annonsering

TV-annonser

Mange ser på TV-annonsering som det kraftigste markedsføringsmediet – men til å skaffe trafikk til websiden er ikke TV-annonser nødvendigvis det mest effektive. Samtidig kommer det naturligvis helt an på hvordan det gjøres. Eksempler...

Radioannonser

Radioannonser kan noen ganger fungere uventet bra til å generere trafikk til din webside – spesielt hvis ditt nettsted henvender seg til folk som hører radio på jobben. Mange nordmenn hører på radio, og...

Egne kanaler

Med egne kanaler menes de kontaktflater du selv disponerer, for eksempel telefonsvarer, brosjyremateriell, brevark, kundeaviser og lignende. Det burde ikke være nødvendig å minne om det, men det viser seg altså at mange helt...

Avisannonser

Selv om papiraviser ikke er en nettbasert kanal, betyr det ikke at den ikke kan brukes til å skaffe brukere til ditt nettsted. De trykte papiravisene har fremdeles et ganske sterkt grep på leserne...

Katalogannonsering

Skal du annonsere i nettkataloger bør du kjenne til markedsandelene, følge med på faktisk trafikk og være nøye med hvilke kanaler du velger. Katalogmarkedet er dessverre også preget av at det finnes en del...

Google Adwords

Google AdWords er norges fremste leverandør av PPC-annonser. Og kanskje den mest kosteffektive annonsekanalen som finnes på web. PPC står for Pay Per Click – betal per klikk. Som navnet tilsier, er dette annonsering...

Søkemotorer

Søkemotorene er svært viktige for deg som vil tjene penger på web. Et godt synlig nettsted får en dominerende andel av trafikken fra søkemotorer, og over halvparten av alle ehandels-kjøp starter med et søk i en...

Annonsering på web

Annonsering på web kan være to forskjellige ting: Du ønsker å kjøpe annonser for webmarkedsføring. Du ønsker å selge annonser for å finansiere egen web. Her finner du informasjon om begge deler. Mange websider...