Magasinannonser

Annonser i ukeblader og magasiner kan også fungere til å skaffe flere brukere til ditt nettsted.
Nøkkelen til å lykkes med en magasinkampanje er å velge blader eller magasiner som har den typen lesere som er interessert i det ditt nettsted handler om.

I Norge har vi en omfattende magasinflora der det er mulig å finne blader om det meste. Driver du en nettbutikk med hyttemøbler? – Prøv en annonse i Hytteliv. Selger du økologisk ost? Prøv en annonse i mat-magasinet Appetitt.

Det finnes fagblader, ukeblader og magasiner om det aller meste:

Klikk her for en oversikt over magasinene til Egmont Hjemmet Mortensen.
Klikk her for en oversikt over magasinene i Aller-gruppen.
Klikk her for å søke i Fagpressekatalogen.

Hvor mange lesere?

Annonsepriser i magasiner henger nøye sammen med hvor mange lesere bladet har. Antallet lesere vil også påvirke hvor stor respons du kan forvente. Generelt gjelder det jo at jo flere lesere jo bedre, men man kan også argumentere for at 1000 lesere som er midt i målgruppen er bedre enn 10 000 lesere som ikke er interessert i det du tilbyr.

Alle magasiner, ukerblader og fagblader informerer tydelig om hvor mange lesere de har. NB! Det er vanlig å ta opplagstallet og gange med 4 for å få antall anslåtte lesere, så pass på at du også sjekker hvor stort det faktiske opplaget er. Her finner du opplagstall for de fleste norske magasiner.

Det beste målet får du kanskje om du beregner kontaktpris, også kalt CPT (Cost Per Thousand) eller CPM (Cost Per Mille). Dette tallet angir hvor mye du betaler for å nå 1000 lesere i de enkelte kanalene. Klikk her for å se kontaktprisen for Hjemmet Mortensens magasiner.

Hvor stor annonse?

I tillegg til opplagstall vil prisen avhenge av hvor stor annonse du bestiller. Større annonser er kanskje mer synlige, men det er et faktum at responsen på en helsides annonse ikke er dobbelt så stor som responsen på en halvsides annonse. Ett eller annet sted vil du altså finne et skjæringspunkt mellom pris og responsrate som er riktig for ambisjonsnivået og budsjettet for din kampanje.

Flere av ukebladene, blant annet i Hjemmet Mortensen, har såkalte «Kjøpeguider» eller «Impulsannonser». Dette er annonser i mindre format med bestemte retningslinjer for utforming. Mange lesere oppfatter disse annonsene som mer «redaksjonelle» og responsen er derfor ofte bedre, samtidig som prisen er ganske lav.

Tips: De fleste annonseselgere har godt rom for forhandlinger. Prøv derfor å forhandle frem rabatter eller spesialtilbud ved kjøp av flere innrykk. Det er ikke uvanlig at man kan få halvert annonseprisen ved å gjøre seg litt «kostbar» i kjøpsfasen.

Hva slags respons kan du få?

Det kan ofte være vanskelig å spore interessen fra et magasin over til webtrafikk. Med mindre du for eksempel har et bestillingsskjema der du spør «hvordan fant du oss?» eller lignende, vil man ikke alltid kunne se hva annonsen har generert av trafikk.

Direktemarkedsføringsforeningen Nordma kunngjør imidlertid snitt-tall for respons i forskjellige medier. Ifølge deres siste kunngjorte tall er snittet for magasinannonser en responsrate på 0,13 prosent. Dette betyr altså at 13 av 1000 lesere kan forventes å gi en respons. Tilsvarende tall for avisannonser er 0,09 prosent (9 av 1000 lesere). Vinnerne i undersøkelsen er telemarketing med hele 5,78 prosent respons (57,8 responser av 1000 oppringte). Disse tallene måler imidlertid respons generelt, og ikke respons spesielt til web.

Uansett gjelder det imidlertid at gode annonser skaffer bedre resultater enn dårlige annonser. Og med «gode annonser» mener vi ikke først og fremst annonser som vinner kreativitetspriser, men annonser som genererer salg. Dette kan du lese mer om i seksjonen om selgende tekster.