Netthandel

Den mest direkte måten å tjene penger på web er ved å drive netthandel, eller e-handel som det også kalles. Netthandel kan kombineres med fysiske butikker, eller man kan drive netthandel uten å ha tilsvarende virksomhet i den fysiske verden.

Vurderer du å starte eller videreutvikle en nettbutikk, kan det også være lurt å ta en titt på disse ressursene fra Bring:

Se her om du ønsker tips for å starte  en nettbutikk.

Se her om du ønsker råd til økt salg.

Se her om du lurer på hva som skal til for å satse internasjonalt.

Netthandel for deg som også driver fysisk butikk

Driver man netthandel parallelt med fysisk handel, åpner det for helt bestemte synergier – men også helt bestemte utfordringer. I regi av Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) og under ledelse av Peder Inge Furseth har en gruppe større norske bedrifter sett på kombinasjonen av netthandel og fysisk handel, det som ofte kalles «multikanal-strategi». Det finnes en rapport av dette arbeidet som kan lastes ned fra BI sine sider: Rapport fra BI’s multikanalprosjekt.

Konklusjonene og hovedmodellene i denne rapporten er ganske like med de som man har avdekket ved Santa Clara-universitetet i San Francisco, der man også i lenger tid har forsket på multikanal-strategier. Jeg anbefaler også at du tar en kikk på Santa Clara sin rapport om emnet: IBM Institute for Business Value sin rapport «Cross Channel Optimization«.

Det er også verd å merke seg at noen større aktører har valgt å unngå å konkurrere med seg selv og heller satse helt og fullt på netthandel. En av disse aktørene er det norske selskapet Komplett, som faktisk er en av de aller største netthandelsaktørene i Europa, og budsjetterer med en omsetning på 9 milliarder kroner i 2009.

Komplett drav opprinnelig fysiske butikker i Sandefjord-området i Norge, men valgte å legge ned disse da handelen på nett «tok av» for alvor. Denne strategien har vært svært lønnsom for Komplett. Andre norske aktører som har valgt det motsatte har samtidig erfart at man kan risikere at ens nettbutikk først og fremst tar kunder fra ens egne fysiske butikker – noe som jo ikke er ønskelig.

På den annen side er det altså ingen tvil om at flere internasjonale aktører har lyktes svært godt med en multikanal-strategi der man kombinerer netthandel med fysiske butikker. I noen tilfeller er denne kombinasjonen også blitt synergisk, som for eksempel for kleskjeden GAP, der man blant annet kan bestille varer på nett og hente dem i butikk.

Netthandel for deg som ikke har fysiske butikker

Det er imidlertid ingen grunn til ikke å satse på netthandel selv om du ikke har fysiske butikker. Kanskje snarere tvert imot. Å drive handel på nett uten å behøve å ta hensyn til tilsvarende virksomhet i det virkelige liv er på mange måter enklere – og det er noe hvem som helst kan sette i gang med.

Skal du starte netthandel er det viktig at du har en god plan. Jeg har utviklet en mal for en e-forretningsplan som også benyttes i forskjellige studier.

Når du planlegger din nettbutikk kan og bør søkemotorer være en viktig del av vurderingene dine. Faktum er at 55 % av alle netthandelskjøp starter med et besøk fra en søkemotor, og over 60% av trafikken til et godt søkemotorsynlig nettsted kommer fra søkemotorer. Mer om dette viktige emnet kan du lese om i seksjonen om søkemotorer.

Jeg vil også anbefale at du vurderer å bruke søkeord som del av prosessen med å kartlegge lønnsomhetspotensialet for din nettbutikk-idé. Uansett hvordan du tenker rundt dette, trenger du også verktøy som lar deg opprette nettbutikken, og som lar deg ta betalt med kredittkort.

 

 

 

Lyst til å lære mer om netthandel?

Se Webgruppens kurs i salg og markedsføring på nett.