Webutvikling

All suksess på web dreier seg rundt et nettsted. Du må ha en webside, og denne må være velfungerende. Her får du vite hvordan du går fram for å utvikle et nettsted. Prosessen fram mot en ferdig webside kan være veldig forskjellig.

Her finner du fire tilnærminger som fremgår av dette diagrammet:

Forskjellen er først og fremst avhengig av ditt ambisjonsnivå – hvor profesjonell er du? Er du markedssjef i en butikk-kjede som skal etablere nettbutikk? I så fall har du antagelig et temmelig høyt ambisjonsnivå. Planlegger du et «kjøkkenbenkprosjekt» hvor du skal selge hjemmelagde smykker på nettet? I så fall er ambisjonsnivået antagelig lavere.

Ambisjonsnivået henger også sammen med pris. Jo lavere ambisjonsnivå, jo lavere pris. Jo høyere ambisjonsnivå, jo høyere pris.

Den andre variabelen som vil gi utslag på din prosess, er hvilket teknisk kompetansenivå du har selv eller i egen organisasjon. Har du selv teknisk kompetanse, eller har du teknisk kompetanse inhouse i egen bedrift? I så fall kan du gjennomføre en mer krevende prosess enn den som ikke har slik kompetanse.

Setter man opp disse to aksene i et kryssdiagram, finner man altså fire forskjellige tilnærminger til webutviklingsprosessen:

Lyst til å lære mer om webutvikling?
Se Webgruppens kurs i bestepraksis og strategi for web.