TV-annonser

Mange ser på TV-annonsering som det kraftigste markedsføringsmediet – men til å skaffe trafikk til websiden er ikke TV-annonser nødvendigvis det mest effektive.
Samtidig kommer det naturligvis helt an på hvordan det gjøres. Eksempler på vellykte TV-kampanjer med hensikt å skaffe trafikk til websider vil for eksempel omfatte kampanjene til Matprat.no:

Dette er TV-annonser som både forteller en interessant historie og inviterer til å oppsøke nettstedet for enda flere gode mat-tips.

Opplysningskontoret for kjøtt, som står bak disse kampanjene, har også tydeligvis en multikanalstrategi som omfatter å kombinere web med SMS og TV. De har også formodentlig noen relativt velvoksne budsjetter.

Billig TV-reklame vanskelig

For de som har mindre budsjetter til rådighet, kan for eksempel sponsorplakater mellom programmer være et alternativ. Samtidig er det også vanskelig å bruke slike plakater til å få mange brukere til en webside – men umulig er det heller ikke. De som ofte lykkes best med dette er tjenester som i seg selv motiverer TV-seeren til å klikke seg inn – for eksempel datingtjenester eller gamblingtjenester.

Å lage TV-reklame er heller ikke en oppgave for amatører, så skal du begi deg inn på TV-annonsering er det nærmest en forutsetning å ha et budsjett av en viss størrelse.

Har du ikke dette budsjettet bør du konsentrere deg om nettbaserte kanaler som typisk gir langt bedre uttelling for små budsjetter, for eksempel e-post markedsføring eller Google AdWords.

Hvor kan du annonsere?

De kommersielle TV-kanalene selger alle annonser. Her er noen relevante kanaler:

Klikk her for mer informasjon om annonsering på TV2.
Klikk her for mer informasjon om annonsering på TV3.
Klikk her for mer informasjon om annonsering på TVNorge.
Jo flere seere en TV-kanal har, jo dyrere er det å annonsere der. Du kan derfor også vurdere om du skal kontakte noen av de mindre kanalene.

Husk at også utenlandske kanaler tar imot annonser fra norske annonsører. Du kan rette annonsene spesielt mot norske brukere og kun dem. Prøv for eksempel disse, hvis kanalprofilen er relevant i forhold til ditt nettsted:

Klikk her for mer informasjon om annonsering på Discovery Channel.
For kontaktinformasjon for MTV’s norske annonsesalg-ansvarlig, klikk her.