Katalogannonsering

Skal du annonsere i nettkataloger bør du kjenne til markedsandelene, følge med på faktisk trafikk og være nøye med hvilke kanaler du velger.
Katalogmarkedet er dessverre også preget av at det finnes en del useriøse aktører – kataloger som ikke har tilstrekkelig trafikk til å påvirke trafikken til sidene dine, eller kataloger der prisen ikke står i noe rimelig forhold til den trafikken som leveres.

Fagbladet Web Magasin har lenge overvåket katalogmarkedet i Norge, og konkluderer med at det finnes et virvar av prisstrukturer og at prisen varierer ekstremt fra katalig til katalog. Hvor mye trafikk en katalogtjeneste selv har, gjenspeiles heller ikke nødvendigvis i den trafikken som den samme katalogen genererer til deg.

Det finnes selvfølgelig også legitime grunner til at dette bildet er slik. For Gule Siders vedkommende, kan man for eksempel tenke seg at mange av henvendelsene direkte til bedrifter gjøres per telefon, noe som jo ikke vil måles i klikk men som likevel gjør at annonsering i denne kanalen kan lønne seg.

Når det gjelder klikk fra Kvasir, er det imidlertid verd å merke seg at mange av de klikkene som du selv kan registrere i egen statistikk som klikk fra Kvasir i realiteten er klikk på det organiske søketreffet i Kvasir – og dette treffet er generert av Google. Med andre ord: Det kan se ut som Kvasir genererer mer valuta for sine betalte oppføringer enn det som nødvendigvis er tilfelle. Mange av disse klikkene kan være klikk som du ville fått uansett om du betalte noe til Kvasir eller ikke.

Med slike kaotiske tilstander, er det bra at det finnes noen «vakthunder» i katalogjungelen. En av disse er nettstedet Varslingslisten, som åpenlyst svartelister verstingene og svindlerne i bransjen. Det er alltid en god ide å gå innom denne siden først før man velger å bruke penger på en katalogoppføring.

En annen god test er å se om den katalogen du vurderer i investere i er medlem av Trygg Katalog, som er en sammenslutning av bransjens seriøse aktører.

Lønnsomhet

En ting er å sjekke at selve katalogen er seriøs – å unngå svindlerne er selvfølgelig alltid et mål. Men bare fordi om katalogen i seg selv er seriøs, er det ikke dermed sagt at det lønner seg å annonsere der.

Denne vurderingen er en forretningsmessig vurdering som du selv må ta, og som man jo typisk kalkulerer på følgende måte:

1. Sjekk hvor mye trafikk katalogen faktisk genererer – ikke hvor mye de påstår at de skaffer, men hvor mye du beviselig selv kan konstatere at kommer derfra. Dette tallet finner du i din egen webstatistikk (se også seksjonen om målinger)

Eksempelet under viser refererende trafikk fra nettstedet Nettredaktor.no – det er verd å merke seg at dette nettstedet ikke bruker noen penger på katalogannonsering. Når Kvasir likevel står på listen, skyldes dette trafikk fra ekte søketreff på Kvasir – som altså er levert av Google.

Tips: Katalogen ABC Startsiden kan potensielt generere mye trafikk til din side, og oppføringer her er helt gratis. Det gjelder bare å gå inn på Startsiden, klikke seg fram til den relevante kategorien, scrolle nederst på siden og klikke på lenken «tips oss». Fyll ut skjemaet og send det inn – etter en stund får du beskjed om du blir inkludert med en lenke eller ikke.

2. Beregn kostnaden per klikk. Ta beløpet du har betalt for oppføring på en katalog og del på antallet brukere som er generert derfra i samme tidsperiode. Summen gir deg en pris for kostnad per klikk, altså hvor mye du faktisk har betalt for hver enkelt bruker inn til sidene dine. Vurder på dette grunnlaget om prisen er verd det.

Som nevnt over vil det være flere mulige feilkilder til dette resultatet. Kan katalogen ha generert kontakter i andre kanaler, for eksempel telefon eller e-post henvendelser, slik at kontaktprisen virker høyere enn det som faktisk er tilfelle? Eller kan katalogen ha samarbeid med andre som gjør at det ser ut som du får flere klikk derfra enn det som gjelder den betalte oppføringen (ref. Kvasir – se over)?

Uansett: Å beregne pris per klikk gir deg en mulighet til å sammenligne kostnaden for eksempel med PPC-annonser.

Lyst til å lære mer om digital strategi?
Se Webgruppens kurs i webutvikling og strategi.