Markedsføring på web

Hvordan skaffer du trafikk til sidene dine? Hvordan sørger du for at du blir funnet av nettbrukere som leter etter det du tilbyr? Det finnes en rekke måter å markedsføre websider på. Noen av dem handler om kanaler som er utenfor webmediet, mens andre handler om metoder som er nettbaserte.

Nettbasert webmarkedsføring

Av alle teknikker som det er mulig å benytte er det spesielt tre som nettredaktører i  vestlige land finner effektive. De «tre store» kanalene for nettbasert webmarkedsføring er:

I tillegg kommer et par andre nettbaserte kanaler som er mye brukt, men som ikke gir fullt så gode resultater:

I Markedsføringsundersøkelsen gjennomført i mai 2008 på Nettredaktor.no sa norske nettredaktører klart fra om hvilke kanaler de aktet å benytte i fremtiden. Du kan lese mer om undersøkelsen på Nettredaktor.no

Ikke-nettbasert webmarkedsføring

Av ikke nettbaserte kanaler, er de mest aktuelle disse:

I noen tilfeller kan også disse kanalene fungere: